Ocena Pracy Magisterskiej

Pan Różanowski bardzo wyraźnie zdefiniował a następnie sumiennie przeprowadził postawione przed sobą zadania . Szczególnie godne uwagi jest przeprowadzenie przez niego ankiety wśród klientów oraz bardzo porządne wykonanie z punktu widzenia ergonomii. W swojej pracy udzielił odpowiedzi na wszystkie konceptualne zagadnienia. Następnie pan Różanowski rozpoczął projektowanie wyważając przy tym potrzeby estetyczne i konceptualne oraz definiując je.Stworzył przy tym całkowicie odmienne sytuacje a następnie w rozmowach z panem prof. Klein i ze mną wypracował konkrety temat.


Opinie i Referencje

22.11.2011

GRUPA PROJEKTOWA NECNE DESIGN reprezentowana przez Wojciecha Różanowskiego oraz Tomasza Siatkę realizowała na nasze zlecenie projekt nowej rodziny baterii "Wolant" składającej się z baterii wannowej ściennej, baterii natryskowej ściennej, baterii umywalkowej stojącej, baterii bidetowej oraz baterii kuchennej stojącej. Projekt obejmował przygotowanie projektów koncepcyjnych, projektów szczegółowych, modeli 3D, dokumentacji technicznej oraz ciągły nadzór autorski. Zlecenie zostało zrealizowane w roku 2011. Wszystkie zadania powierzone Grupie Projektowej Necne Design wykonane zostały terminowo, w sposób profesjonalny i rzetelny. Przedstawiciele firmy biorący udział w projekcie wykazali bardzo duże zaangażowanie, kreatywność, otwarte podejście do realizacji powierzonych zadań.

22.11.2011
Artykuł w czasopiśmie "Dlaczego"
06.11.2004

Pojazd miejski dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych

04.06.2003
Medal
05.05.2002
European way's of life. Exposition europeenne de design Carrousel du Louvre de Pari
24.04.2002
Wysokie Obcasy wydanie 2002 IV
10.01.2002

Ocena Pracy Magisterskiej

Pan Różanowski bardzo wyraźnie zdefiniował a następnie sumiennie przeprowadził postawione przed sobą zadania . Szczególnie godne uwagi jest przeprowadzenie przez niego ankiety wśród klientów oraz bardzo porządne wykonanie z punktu widzenia ergonomii. W swojej pracy udzielił odpowiedzi na wszystkie konceptualne zagadnienia. Następnie pan Różanowski rozpoczął projektowanie wyważając przy tym potrzeby estetyczne i konceptualne oraz definiując je.Stworzył przy tym całkowicie odmienne sytuacje a następnie w rozmowach z panem prof. Klein i ze mną wypracował konkrety temat.


necne design portfolio
necne design skontaktuj sie z nami
NASI KLIENCINECNE s.c., ul. Armii Kraków 40, 30-433 Kraków
+48 12 44 66 934, +48 601 632 522, +48 790 341 299