PROJEKTOWANIE PRODUKTU: Zamiatarka

Projekt wzorniczy zamiatarki faza koncepcyjna.

Koncepcja zamiatarki miała połączyć maksymalnie ergonomiczna dla pracownika formę z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi usprawniając proces sprzątania. Powstała zamiatarka własnym napędem elektrycznym, pozwalającym na kontrolę pracy maszyny w przód i w tył oraz z siedzeniem dla operatora. Zestawienie odpowiednich barw nadaje maszynie charakter użytkowy: barwa żółta z czernią jako ostrzegawcza, widoczna z wszystkich stron pojazdu. Kolorystyka stanowiska pracy operatora powinna przeważać w czerni. Dzięki metodzie szuflowej z odsysaniem śmieci są zagarniane bezpośrednio do zbiornika znajdującego się tuż przed szczotką walcową (zaletą jest mała ilość zbijającego się kurzu). Funkcja zamiatająco - odsysająca do zamiatania dużych powierzchni, sprzątania obiektów targowych i przemysłowych oraz dziedzińców i parkingów. Elementy sterowania i kontroli są umieszczone centralnie, tak aby umożliwić osobie obsługującej skoncentrowanie uwagi na zamiatanej powierzchni. Projekt przedstawia jednorodnie ukształtowaną formę, ale także formę jako wynikową połączeń funkcji obsługowej i technicznej.

NECNE s.c., ul. Armii Kraków 40, 30-433 Kraków
+48 12 44 66 934, +48 601 632 522, +48 790 341 299